Ubezpieczenie Ładunków

Ubezpieczenie spedytora umożliwia odszkodowanie za straty związane z uszkodzeniem lub utratą ładunku, niezależnie od winy przewoźnika.

Kategoria: